Dokumenty potrzebne do analizy:

 • Wniosek

  zawierający wszystkie wypełnione pola

 • Dokument potwierdzający dochód

  zaświadczenie o zarobkach / ostatnia waloryzacja emerytury lub renty (plus legitymacja rencisty)

 • Potwierdzenie otrzymania dochodu

  wpływ na rachunek bankowy lub potwierdzenie odbioru świadczenia (w przypadku renty lub emerytury)

 • Dowód osobisty

  w przypadku braku adresu zameldowania: dodatkowo zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały/prawo jazdy